‘»‘ј следит за провокаци€ми против ‘‘”

ћеждународна€ федераци€ футбола обеспокоена вмешательством в работу главного футбольного органа страны.
0
13 декабр€ '10 18:40
‘»‘ј следит за провокаци€ми против ‘‘”
‘»‘ј следит за провокаци€ми против ‘‘”
—егодн€ на сайте ‘‘” опубликовали следующее за€вление:

” в≥второк, 30 листопада, в газет≥ «—порт-≈кспрес» в ”крањн≥» була опубл≥кована статт€ ««аговор против национального футбола?», в котр≥й наводилас€ ≥нформац≥€ про п≥дготовку так званого «плана меропри€тий по нейтрализации де€тельности органа управлени€ национальным футболом». ¬иданн€ звернулос€ до ‘едерац≥њ футболу ”крањни з проханн€м надати оф≥ц≥йн≥ по€сненн€ щодо наведених даних.

” своњй в≥дпов≥д≥ прес-служба ‘‘” пов≥домила, що ‘≤‘ј та ”™‘ј вже про≥нформован≥ про численн≥ провокац≥њ проти нац≥ональноњ асоц≥ац≥њ з боку представник≥в ‘  «ћетал≥ст» ’арк≥в та «‘  « арпати» Ћьв≥в, котр≥ публ≥чно оголосили «в≥йну» федерац≥њ футболу в зв’€зку з р≥шенн€м њњ дисципл≥нарних орган≥в про застосуванн€ санкц≥й по в≥дношенню до обох клуб≥в €к учасник≥в догов≥рного матчу.

ѕрес-служба пооб≥ц€ла оприлюднити отриман≥ в≥д вищих м≥жнародних структур роз’€сненн€ з цього приводу на зас≥данн≥ «‘утбольного прес-клубу». ÷е сталос€ у понед≥лок, 13 грудн€, коли широк≥й футбольн≥й громадськост≥ був представлений лист на ≥м’€ виконавчого директора ‘‘” ќлександра Ѕандурка в≥д генерального секретар€ ‘≤‘ј ∆ерома ¬альке, текст котрого наводитьс€ нижче.


Ўановний пане,

ћи п≥дтверджуЇмо, що отримали ¬аш запит в≥д 11 листопада 2010 року, в €кому ви просите ‘≤‘ј висловити свою думку щодо ситуац≥њ, котра виникла у зв'€зку з р≥шенн€м дисципл≥нарних орган≥в вашоњ асоц≥ац≥њ в справ≥ про догов≥рний матч м≥ж ‘  «ћетал≥ст» та ‘  « арпати».

√адаЇмо, мета вашого запиту пол€гаЇ в тому, щоб з'€сувати, €к≥ заходи повинна вживати ‘едерац≥€ футболу ”крањни в ц≥й ситуац≥њ ≥ €к трактувати повед≥нку зазначених клуб≥в ≥ одн≥Їњ з оф≥ц≥йних ос≥б ‘‘”, котр≥ ≥н≥ц≥ювали протест проти р≥шенн€ дисципл≥нарних орган≥в ‘‘” ≥ не визнають њхню юрисдикц≥ю.

ћи хот≥ли б звернути ¬ашу увагу на те, що в≥дпов≥дно до статт≥ 13, пар 1 (d), —татуту ‘≤‘ј, члени ‘≤‘ј зобов'€зан≥ забезпечити такий пор€док, при €кому б њх члени виконували —татут, регламенти, директиви та р≥шенн€ орган≥в ‘≤‘ј. —л≥д особливо п≥дкреслити, що в≥дпов≥дно до статт≥ 13, пар. 1 (g), та статт≥ 17 —татуту ‘≤‘ј, члени ‘≤‘ј повинн≥ вести своњ справи незалежно ≥ без впливу з боку будь-€коњ третьоњ сторони. ¬≥дпов≥дно до статт≥ 18, пар.1, —татуту ‘≤‘ј, футбольн≥ л≥ги або будь-€к≥ ≥нш≥ групи, €к≥ вход€ть до складу асоц≥ац≥њ-члена ‘≤‘ј, повинн≥ њй п≥дкор€тис€ ≥ в свою чергу визнаватис€ нею.

ћи вважаЇмо неприйн€тним дл€ клуб≥в, €к≥ Ї членами ‘‘”, зд≥йснювати так≥ або €к≥сь ≥нш≥ д≥њ, що не в≥дпов≥дають концепц≥њ Respect €к одному з компонент≥в Fair Play, прописаних в « одекс≥ етики ‘≤‘ј», особливо враховуючи, що р≥шенн€ дисципл≥нарних орган≥в ‘‘” не Ї остаточним, а п≥дл€гаЇ апел€ц≥њ в —портивному арб≥тражному суд≥ Ћозанни (—ј—).  р≥м того, наск≥льки нам в≥домо, на слуханн€х ц≥Їњ справи  онтрольно-дисципл≥нарним ком≥тетом та јпел€ц≥йним  ом≥тетом ‘‘” був присутн≥й незалежний спостер≥гач, €кий п≥дтвердив у своЇму зв≥т≥, що процедура в≥дбувалас€ у повн≥й в≥дпов≥дност≥ до принцип≥в ‘≤‘ј та ”™‘ј.

” свою чергу, статт€ 64 —татуту ‘≤‘ј зобов'€зуЇ член≥в ‘≤‘ј ≥ њњ оф≥ц≥йних ос≥б визнавати —ј— незалежним юридичним органом, €кий Ї наступною вищою ланкою влади щодо нац≥ональних дисципл≥нарних орган≥в; а також забезпечити, щоб њх члени, гравц≥ та оф≥ц≥йн≥ особи д≥€ли у в≥дпов≥дност≥ з цим визнанн€м, а не боролис€ проти р≥шень нац≥ональноњ асоц≥ац≥њ за допомогою п≥кет≥в, демонстрац≥й та ≥нших под≥бних д≥й.

Ѕ≥льш того, нав≥ть зверненн€ до суд≥в загальноњ юрисдикц≥њ заборонене, €кщо ≥нше не визначене –егламентом ‘≤‘ј. „лени ‘≤‘ј зобов'€зан≥ застосовувати санкц≥њ проти будь-€коњ особи, що порушуЇ цю вимогу, ≥ будь-€ка апел€ц≥€ на таке р≥шенн€ може бути подана т≥льки в арб≥тражний суд, але не до суду загальноњ юрисдикц≥њ.

як ¬ам добре в≥домо, ‘≤‘ј пост≥йно докладаЇ зусиль, щоб п≥двищити статус своњх член≥в. ” зв'€зку з цим, ми хот≥ли б звернути ¬ашу увагу на циркул€р ‘≤‘ј є 985, в≥дпов≥дно до €кого серед найб≥льш поширених приклад≥в таких обмежень/порушень Ї наступн≥:

- ѕризначенн€ пол≥тичними (державними) органами член≥в до асоц≥ац≥њ на конгрес, у виконком, ≥нш≥ ком≥тети або на посаду генерального секретар€, а також нав≥ть втручанн€ у формуванн€ складу орган≥в асоц≥ац≥њ.

- ¬тручанн€ зовн≥шн≥х орган≥в у вибори асоц≥ац≥њ.

- ќбмеженн€ терм≥ну д≥њ мандат≥в або к≥лькост≥ раз≥в, ск≥льки посадов≥ особи асоц≥ац≥њ можуть переобиратис€.

- ¬тручанн€ в арб≥тражн≥ справи у спос≥б, що Ї порушенн€м принцип≥в ‘≤‘ј.

- ¬≥дсутн≥сть з боку пол≥тичних (державних) структур поваги / визнанн€ авторитету / влади асоц≥ац≥њ стосовно субординац≥њ њњ профес≥ональних л≥г.

- —творенн€ зовн≥шн≥х орган≥в, заснованих за законом чи за р≥шенн€м пол≥тичних орган≥в та уповноважених розбирати апел€ц≥њ проти р≥шень асоц≥ац≥й, що приводить до швидкого зростанн€ к≥лькост≥ «нац≥ональних» спортивних арб≥тражних суд≥в.

—л≥д зазначити, що вищевказаний перел≥к − далеко не вичерпний, ≥ вс≥ згадан≥ в ньому форми втручанн€ узагальнен≥ €к «вид тиску на член≥в ‘≤‘ј». ѕорушенн€ вищевказаних зобов'€зань може спричинити за собою застосуванн€ санкц≥й − в≥дпов≥дно до положень та регламентуючих документ≥в ‘≤‘ј − проти €кого б то не було члена ‘≤‘ј аж до тимчасового призупиненн€ членства, що, €к вам в≥домо, призведе до втрати вс≥х членських прав ≥ до заборони дл€ вс≥х ≥нших нац≥ональних асоц≥ац≥й-член≥в ‘≤‘ј вступати в €к≥ б то не було спортивн≥ контакти з такою асоц≥ац≥Їю, членство €коњ тимчасово припинено ≥, в≥дпов≥дно, до неучаст≥ нац≥ональноњ зб≥рноњ команди та клуб≥в ц≥Їњ асоц≥ац≥њ в м≥жнародних змаганн€х ≥ турн≥рах. ” свою чергу, ƒисципл≥нарний ком≥тет ‘≤‘ј може вдаватис€ ≥ до ≥нших санкц≥й.

—под≥ваЇмос€, що наша в≥дпов≥дь дозволить вам вжити необх≥дних заход≥в щодо захисту ‘‘” €к члена ‘≤‘ј.


« повагою,

∆ером ¬альке

√енеральний —екретар ‘≤‘ј
iSport.ua Ы ‘утбол Ы ”краина
23:51
“урнирна€ таблица европейского отборочного турнира на „ћ-2018
¬чера, 23:51
23:47
ќтбор на „ћ-2018: Ѕолгари€ обыграла Ќидерланды, греки вдев€тером удержали ничью с Ѕельгией
16:56
’ет-трик √армаша принес ƒинамо победу над ¬орсклой
16:02
’ачериди травмировалс€ в первом матче за ƒинамо в 2017 году
15:24
’орватский фанат осчастливил украинку пр€мо на трибунах во врем€ матча
14:12
≈сть большой позитив в том, что наши калеки не квалифицируютс€ на „ћ-2018 - Ћубкивский
13:00
—ами виноваты: что говорили игроки сборной ”краины после поражени€ в ’орватии
12:27
»гроки сборной ’орватии пиццой и пивом отметили победу над ”краиной
01:31
’орвати€ - ”краина: реакци€ —ети на поражение украинцев в ’орватии
01:15
“ренер сборной ’орватии: —борна€ ”краины показала отличную игру
јрхив новостей
«агрузка...