(WTA). .

WTA Premier.
0
8  '13 21:06
 (WTA).     .
(WTA). .

iSport.ua
00:07
(ATP): ,
22:17
-
, 22:17
21:45
(WTA):
21:29
11:22
(WTA):
11:11
(ATP):
22:50
:
24 
13:20
12:29
(ATP):
12:04
(WTA):
...