"Hot shot" от Стосур в финале. ВИДЕО

9
5 августа, 14:42
iSport.ua Теннис